Jednoduše praktikovatelné!

Systém GEALAN-STV® je převratná technologie ke slepování okenní tabule a přesahu křídla. V porovnání s tradičními "mokrými" technologiemi vykazuje přesvědčivé výhody bez kompromisů v oblasti snadného zpracovávání výsledného produktu. STV® je systém, který skutečně funguje.

Vyzkoušejte ho

Začátek Vám usnadníme: jako zpracovatel si zde můžete stáhnout informační materiály nebo s námi bezprostředně navázat kontakt. Při osobním rozhovoru se sami přesvědčíte, jaké výhody má systém STV®.

Winkel im STV-System